Produktivitetsrådets rapport

Det økonomiske råds formandskab offentliggjorde den 24. marts 2020 deres produktivitetsrapport, som stiller skarpt på produktivitetsudviklingen i Dansk økonomi.

Rapportens anbefalinger er på den korte bane også præget af nedlukningen af dansk økonomi som følge af den verdensomspændende pandemi, der fulgte i kølvandet af udbruddet af COVID-19 i Kina i slutningen af 2019/begyndelsen af 2020.

Se rapporten her

Pandemien har ført til både faldende udbud og efterspørgsel, som følge af den globale nedlukning af verdensøkonomien, der startede i Kina og siden har bredt sig til resten af verden. Verdensøkonomien er nu i en recession, og en nylig analyse fra IMF peger på, at den økonomiske krise vil ramme hårdere end Finanskrisen, og analyser peger på et BNP på op mod 7 pct. i 2020.

Selvom den verdensomspændende økonomiske krise som følge af Corona-pandemien af natur er midlertidig, er der betydelig risiko for at krisen kan bide sig fast på længere sigt.

”Det er fornuftigt, at regeringen med en lang række pakke har valgt at holde under dansk økonomi gennem sundhedskrisen, så vi hurtigt kan få gang i hjulene igen på den anden side. Det er vigtigt, at dansk økonomi hurtigt kommer tilbage på vækstsporet, da det også har betydning for danskernes velstand på både kort og mellemlang sigt.” Udtaler Lars Qvistgaard, og fortsætter

”Kommer der ikke gang i dansk økonomi igen, kan det blive nødvendigt at genstarte økonomien. Her kunne det være nærliggende at en sådan genstart samtidigt adresserede de store klimaudfordringer ved at fremrykke den nødvendige grønne omstilling af dansk økonomi.”

Rapporten ser også på budgetloven, der skal evalueres i foråret:

”Der bør introduceres egentlige flerårige udgiftslofter i budgetloven, da det vil styrke ledernes muligheder for at planlægge ude på de enkelte arbejdspladser, hvilket vil bidrage til en mere effektiv offentlig sektor til gavn for både medarbejdere og bruger af den offentlige service”, udtaler Lars Qvistgaard.