Akademikerne søger konsulent til midlertidig stilling på kompetenceområdet

Akademikerne søger en konsulent, som har viden om kompetenceområdet og mod på at være med til at opstarte Akademikernes Fonde på det kommunale og regionale område.

Akademikerne er hoved- og forhandlingsorganisation for 450.000 akademikere. Forhandlingsafdelingen arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår gennem kollektive aftaler, målrettet interessevaretagelse og lovgivning. Herudover indgår vi i en række projekter med samarbejdspartnere, arbejdsgiverorganisationer m.m.

Dit hovedområde vil være kompetenceudvikling på det offentlige område. Du vil være tilknyttet Kompetencesekretariatet for Akademikerne på statens område og få ansvaret for brobygningen mellem Akademikernes mål og visioner og den konkrete anvendelse af midler på området. Herudover står Akademikerne overfor at opstarte to nye fondsområder på det kommunale og regionale område efter OK21, hvor du vil være en helt central figur. Sidst men ikke mindst er der opgaver knyttet til kurser, konferencer samt konkrete forhandlingsopgaver.

Du kommer til at repræsentere Akademikerne i en række eksterne fora. Herudover kommer du til at indgå i sekretariatsbetjeningen af Akademikernes formand, bestyrelse og forhandlingsudvalg.

Du kan både have en del erfaring eller være nyuddannet.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Du vil blive ansat tidsbegrænset i 1 år som konsulent efter overenskomst med AC-klubben i Akademikerne.


Vi lægger vægt på, at du

  • har erfaring med eller viden om kompetenceudvikling
  • har kendskab til partsroller og dynamikker på det danske arbejdsmarked
  • har forståelse for en politisk styret organisation
  • er engageret og trives i et omskifteligt miljø
  • følger dine projekter til dørs og kan indgå i samarbejder


Vi tilbyder

  • et godt læringsmiljø
  • samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer i hjertet af København
  • gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet

Du vil blive ansat efter overenskomst med AC-klubben i Akademikerne.


Du kan få yderligere oplysninger om stillingen
ved at kontakte forhandlingsdirektør Sofie Nilsson på telefon 22495869 eller på mail sn@ac.dk.


Ansøgning
Stillingen forventes besat snarest og senest den 15. august 2021. Hvis du er interesseret i stillingen, skal vi have din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter senest den 15. juni 2021.

Ansøgningen sendes til Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K eller på mail til sekretær Marianne Bech på mab@ac.dk mærket ”konsulent”.

Akademikerne arbejder for mangfoldighed og lige muligheder, hvorfor vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Information om Akademikernes behandling af personoplysninger ifm. ansøgninger til ledige stillinger finder du her.

Alle Akademikernes mailadresser kan modtage sikker mail.

___________________________________________________________________________

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængige og repræsenterer ca. 450.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med FH arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne arbejder aktivt for at fremme Danmark som vidensamfund og for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for offentligt- og privatansatte akademikere, og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår. Som hovedorganisation varetager Akademikerne medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

Tags: