De 39.000 ansatte akademikere i kommunerne, herunder bl.a. administrative medarbejdere, ergoterapeuter, bibliotekarer, fysioterapeuter, psykologer, chefer, ingeniører og tandlæger har netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %. Se forliget her.   Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år. Der er generelle...

De 36.000 ansatte akademikere i regionerne, herunder bl.a. psykologer, læger, farmaceuter, hospitalsfysikere, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt ansatte, har netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %. Se forliget her. Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år. Der er...

Se formand Lisbeth Lintz udtale sig om forliget her. Resultat af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne (AC-forlig) Bilag Resultat af forhandlingerne mellem finansministeren og CFU (CFU-forlig) Bilag Efter intense forhandlinger er der nu landet en forligsaftale, der forbedrer reallønnen med 3,5 pct. over to år. Aftalen indeholder bl.a....

Nedenfor finder du kursuskataloget for sæson 2024 samt tilmeldingsblanket. I kursuskataloget finder du beskrivelser af de enkelte kurser samt kursusdatoer. Tilmeldingsblanket TR-kursuskatalog som pdf-fil.              ...

Her kan du finde information om overenskomster og aftaler samt takster og honorarer.   OVERENSKOMSTER OG AFTALER   TAKSTER FOR FOREDRAG/FORELÆSNING Minimumstakster pr. 1. april 2024 Minimumstakster pr. 1. oktober 2023        ...

Akademikerne finder det uacceptabelt, at der med lovforslaget om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag gribes ind i den danske aftalemodel, uden at arbejdsmarkedets parter, herunder Akademikerne, er blevet involveret. Den danske model indebærer, at løn- og ansættelsesvilkår forhandles og aftales mellem arbejdsmarkedets parter samt...