Akademikerne søger sekretær til forhandlingsafdelingen

Til forhandlingsafdelingen søger vi en veluddannet sekretær, gerne med erfaring fra administration og udlodning af midler og organisationsarbejde.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for knap 450.000 offentligt- og privatansatte akademikere og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår.

Du kommer hovedsageligt til at beskæftige dig med administration og behandling af ansøgninger om kompetencemidler fra to nye Kompetencefonde, som opstartes på det kommunale og regionale område i starten af 2022. Da administrationsgrundlaget for Fondene først skal laves, vil du også blive en del af denne proces og være med til at sætte dit præg på arbejdsgange mm. Derudover vil der være en række tal-orienterede opgaver, samt opgaver som er udløbere af overenskomstforhandlinger, hvilket forudsætter stor erfaring med Excel.

Vi lægger vægt på, at du er virkelig struktureret, grundig, begejstret for IT-systemer og er indstillet på at arbejde selvstændigt. Du er fleksibel, god til at samarbejde og serviceorienteret.

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads, hvor opgaverne er mangfoldige og samarbejdsfladerne mange. Du vil få gode ansættelsesforhold med ansættelse efter intern HK-overenskomst. Vi har 6 ugers ferie, 5 særlige feriefridage samt firmabetalt pension og hjemmeopkobling.

Arbejdstiden er på 37 timer inkl. frokost.

Ansøgning

Stillingen forventes besat pr. 1. september 2021. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt forhandlingsdirektør Sofie Nilsson på 22495869 eller sn@ac.dk. Ansøgning sendes, mærket ”sekretær”, til Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K eller til Marianne Bech på mab@ac.dk.

Ansøgningsfrist er onsdag den 16. juni 2021, kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne forventes afviklet ugen efter.

Akademikerne arbejder for mangfoldighed og lige muligheder, hvorfor vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Information om Akademikernes behandling af personoplysninger ifm. ansøgninger til ledige stillinger finder du her.

Alle Akademikernes mailadresser kan modtage sikker mail.

___________________________________________________________________________

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængige og repræsenterer ca. 450.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med FH arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne arbejder aktivt for at fremme Danmark som vidensamfund og for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for offentligt- og privatansatte akademikere, og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår. Som hovedorganisation varetager Akademikerne medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

Tags: