Akademikerne til regeringen: Hæv uddannelsesbevillingerne til 2015-niveauet

 

Mange års omprioriteringsbidrag har efterladt et hul i uddannelsernes økonomi. Ministeren bør fylde hullet op frem for at spare yderligere.

Af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

For første gang overrakte uddannelsesministeren Ane Halsboe-Jørgensen og kronprinsesse Mary forleden (30. september) undervisningsprisen til fremragende undervisere på de videregående uddannelser.Det er et meget fint initiativ, der skal give mere prestige og anerkendelse til landets underviserne.Der er selvfølgelig langt flere dygtige og fremragende undervisere end der er priser, men sådan er det nu engang med priser.Så ud over at fejre de fremragende undervisere, bør undervisningsprisen også bruges til at minde om, at undervisning af de studerende er den vigtigste videnskanal fra universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier til erhvervsliv og samfund.
Besparelser har efterladt et hul
Efter uddannelsesministeren har holdt sin hyldesttale til de dygtige undervisere, står den kedelige kendsgerning tilbage, at efter fire år med to procent årlige omprioriteringsbidrag er uddannelsesbudgetterne blevet reduceret med syv milliarder kroner i forhold til 2015. Helt konkret har besparelserne betydet 3.100 færre undervisere og forskere på de videregående uddannelser og ungdomsuddannelser.En så drastisk reduktion i underviserstaben betyder færre undervisnings- og vejledningstimer, mindre feedback, større hold og lukning af fag og dermed en lavere studieintensitet og forringet uddannelseskvalitet.Det er glædeligt, at regeringen med dens første finanslov fik stoppet omprioriteringsbidraget, men det ændrer desværre ikke ved, at hullet nok er stoppet, men fortsat mangler at blive fyldt op igen.
Genopret midler til uddannelserne
Og netop derfor er det da også dybt foruroligende, at regeringen mener at kunne finde yderligere 550 millioner kroner hos uddannelserne til at finansiere sin politireform.

Bragt i Altinget 05-10-2020

Tags: