Akademikernes arbejdsmiljøstrategi 2023 – 2027

Akademikerne arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, med et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Læs hele strategien her (.pdf)

Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for den enkeltes velbefindende, sundhed og trivsel – og for, at den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale. Arbejdsmiljøet har ligeledes stor betydning for virksomhedernes bundlinjer, for kvalitet og effektivitet og for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
’Akademikernes strategiske pejlemærker’ peger på, at det er nødvendigt, at vi får skabt et bæredygtigt arbejdsliv med et sundt og udviklende arbejdsmiljø, hvor professionel ambition og et balanceret arbejds- og privatliv går hånd i hånd.
Det bekymrer mig, når jeg ser, hvordan mange akademikere i dag har et arbejdsliv, som er så presset, at de har svært ved at levere et godt stykke arbejde, uden at det er med deres eget helbred som indsats. Arbejdet stresser, fører til sygemeldinger – og i værste fald til alvorlig sygdom, som depression, angst og hjertekarsygdomme, som igen kan betyde førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Samtidig ser vi i nogle brancher massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse – her spiller arbejdsmiljøet uden tvivl en stor rolle.

Mange kan i dag forvente at komme til at arbejde til 70-års-alderen, og forandringer er blevet et grundvilkår. Komplekse samfundsudfordringer, som den grønne omstilling, digitaliseringen og nye ansættelsesformer, melder sin ankomst i et stadig hastigere tempo. Og vi lever i en tiltagende globaliseret verden, hvor virksomheder og arbejdspladser konstant skal tilpasse sig. De mange forandringer kræver et stærkt fokus på arbejdsmiljøet.

Strategien indeholder:

Akademikernes vision for arbejdsmiljøet i Danmark
5 grundprincipper, Akademikerne vil styre efter
5 strategiske indsatsområder, som indsatsen vil centrere sig omkring
5 centrale veje til indflydelse med fokus på væsentlige interessenter

– Lisbeth Lintz, Formand, Akademikerne.

Spørgsmål til strategien kan sendes til

Nina Hedegaard Nielsen

Chefkonsulent

T: 5168 0261
E: nihe@ac.dk