Akademikernes bemærkninger til Arbejdstilsynets høring over udkast til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Erhvervssygdomsudvalgets sammensætning ved behandlingen af veteransager om psykisk sygdom)