Akademikerne finder det uacceptabelt, at der med lovforslaget om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag gribes ind i den danske aftalemodel, uden at arbejdsmarkedets parter, herunder Akademikerne, er blevet involveret. Den danske model indebærer, at løn- og ansættelsesvilkår forhandles og aftales mellem arbejdsmarkedets parter samt...