Akademikernes konfliktvejledning 2018

Den 2. marts 2018 har Akademikerne på vegne af Akademikernes medlemsorganisationer varslet konflikt overfor Finansministeriet med henblik på at kunne iværksætte strejke og blokade med virkning fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, jf. beslutning herom truffet af Akademikernes bestyrelse på møde den 2. marts 2018.

Læs hele konfliktvejledningen her

Tags: