Beskæftigelsen i industrien i perioden 1993-2016

Analysen afdækker beskæftigelsen i industrien i perioden 1993-2016, opgjort på forskellige uddannelsesgrupper.

Hovedresultaterne i undersøgelsen er:

•    Beskæftigelsen i industrien er faldet med 19,4 pct. siden 2009.

•    For dem med mindst en lang videregående uddannelse er den i samme periode steget med 27,7 pct.

•    7,7 pct., svarende til hver trettende beskæftiget i industrien, har i 2016 mindst en lang videregående uddannelse, jf. figur 1.

•    I 1993 var det kun 1,8 pct., svarende til en ud af hver 55. beskæftiget i industrien, som mindst havde en lang videregående uddannelse, jf. figur 1.

•    Den største gruppe af LVU’ere i industrien er dem med en samfundsvidenskabelig uddannelse. De udgør 6.199 beskæftigede. Det er 28,1 pct. flere end i 2009.

•    LVU’erne med den største vækst er de sundhedsvidenskabelige. De udgør 1.949, som er 35,3 pct. flere sammenlignet med 2009.

•    Gruppen blandt ph.d.’erne med den største vækst er dem indenfor de tekniske videnskaber. De er nu 1.036, som er 36,1 pct. flere, sammenlignet med 2009.

Hent hele undersøgelsen