Billigt at skabe nye jobs og vækst

Debatindlæg af formand Finn R. Larsen bragt i Danske Kommuner.

 

Kommunerne sidder på et guldæg, hvis de bliver bedre til at hjælpe ledige akademikere og mindre virksomheder med at finde sammen. Den investering er en god forretning og tilmed billig at føre ud i livet.

En ny analyse fra Akademikerne viser, at det kun koster knap 50.000 kr. at skabe et nyt job til en akademiker i en mindre virksomhed. Det samme koster det at have en ledig på dagpenge i tre måneder. Og det er ca. en femtedel af, hvad det koster i erhvervsfremmesystemet at skabe jobs.

Desværre ser vi ofte, at jobcentrenes indsats, og viden om virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, er begrænset til egne kommunegrænser. Ligesom vi oplever, at kommuner med få ledige akademikere melder hus forbi til lokale virksomheder på jagt efter akademiske kompetencer, på trods af at der i nabokommunerne findes ledige med de efterspurgte kompetencer.

Andre steder i landet ser vi jobcentrer, der ikke er gearet til at løfte opgaven med at matche mindre virksomheder med ledige akademikere. Eller hvor samarbejdet mellem den kommunale erhvervs- og beskæftigelsesindsats er ikke eksisterende.

Det er en beklagelig historie, og det koster kommunerne dyrt. I manglende vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv, og i færre refusionsindtægter som et resultat af at have ledige på langvarig offentlig forsørgelse.

Akademikerkampagnen løser med succes udfordringen med at få ledige akademikere ud i mindre virksomheder. Opskriften er lige til at kopiere for kommunerne. Jobcentrenes arbejde skal løftes på fire områder.

For det første skal jobkonsulenter opkvalificeres, så de bedre forstår virksomhedernes efterspørgsel, kan matche den med de rette akademiske kompetencer samt guide arbejdsgiverne videre til mere vejledning, hvis det gavner virksomhedens vækstbehov.

For det andet skal samarbejdet styrkes på tværs af kommuner for at øge synligheden omkring arbejdsgivernes behov for nye medarbejdere og de ledige akademikeres cv og kompetencer.

For det tredje skal brugen af erhvervs- og beskæftigelsesfremmende ordninger fremmes, så det bliver mere økonomisk attraktivt for virksomhederne at afprøve akademisk arbejdskraft.

Som det sidste er det nødvendigt, at kommunerne skruer op for den virksomhedsopsøgende indsats, hvis indsatsen skal nå den volumen, der skaber vedvarende vækst.

Vi har afprøvet værktøjerne, vi ved de virker og skaber jobs til en billig pris. Lad os nu hjælpe de ledige og virksomhederne fremad.