Brug ny karakterskala til opgør med usund præstationskultur

Karakterer spiller en afgørende rolle for hvilken uddannelse unge har adgang til, og hvordan de næste år af deres liv kommer til at forme sig. Og uanset om man har uddannet sig til tømrer, jordemoder eller jurist, bliver sidste punktum for uddannelsesforløbet sat med en karakter. Det er måske derfor heller ikke så underligt, at rigtig mange unge oplever, at karakterer fylder voldsomt i deres liv – og med mistrivsel til følge.

Af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne 
Ny karakterskala kan ikke alene løse problemer
Det er godt, at uddannelsesministeren og undervisningsministeren har lagt op til en ændring af den nuværende karakterskala, selv om jeg nu ikke tror, at en ny karakterskala alene kan løse alle problemerne med mistrivsel. Men med den nedsatte ekspertgruppes arbejde om ny karakterskala, har vi nu fået en kærkommen anledning til, hvordan vi kommer en uhensigtsmæssig nulfejlskultur og usund præstationskultur til livs i uddannelsessystemet. Det handler ikke kun om karakterskalaens udformning, men også om, hvordan karakterskalaen anvendes.Den akademiske fagbevægelse, der organiserer underviserne fra gymnasieskolerne og de videregående uddannelser, er desværre ikke inviteret med i ekspertgruppens arbejde. Det har vi fra Akademikerne forsøgt at råde bod på ved at tappe ind i den enorme erfaringsbase med karaktergivning og bedømmelse, der eksisterer blandt undervisere og censorer på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, og ud fra den viden, formuleret fem hensyn som en god karakterskala skal kunne opfylde. Et bidrag som vi har indsendt til ekspertgruppen.

7-trinsskalaen fokuserer på mangler

Et centralt budskab er, at karakterer bør bruges med omtanke. Fokus bør være, om der gives for mange karakterer og for lidt informativ feedback? Om den rette balance er fundet på de forskellige uddannelser og niveauer i uddannelsessystemet? På visse gymnasier er der gode erfaringer med karakterfri første år, der giver de unge plads og ro til at lære at lære, uden at skulle præstere inden for karaktersystemets logik. Tilsvarende befinder nye studerende på de videregående uddannelser sig i en transformation fra elev med lektier til studerende med ansvar for sin læring. Her kunne skriftlig feedback med bestået/ikke-bestået være del af en god on-boarding strategi.Heller ikke ud fra pædagogiske hensyn er det tilstrækkeligt med en justering af 7-trinsskalaen. For et af problemerne er, at 7-trinsskalaen belønner den fejlfrie præstation, mens kreativitet og selvstændighed ikke belønnes. De unge afkoder hurtigt, hvad der giver en god karakter og de lærer derfor at undgå risikoen for at begå fejl. Perspektiverne ved en sådan nulfejlskultur er ganske vidtrækkende, ikke mindst fordi det at turde begå fejl, er en del af en god læringsproces. En motiverende læringskultur tager udgangspunkt i elevens udviklingspotentiale, men 7-trinsskalaen tvinger underviseren til at fokusere på mangler og de store spring i midten af skalaen ligeledes gør den uegnet som et pædagogisk redskab. 

Giv tid til en åben og reel diskussion

Minus-karakteren er heller aldrig slået igennem og bruges yderst sjældent, hvilket der er gode pædagogiske grunde til. For det synes at være en unødig distinktion af en ikke-bestået præstation, at den enten kan bedømmes som ikke-bestået eller overhovedet-ikke-bestået! I stedet foreslår Akademikerne, at en ny karakterskala skal have en ikke-bestået karakter og en næste-bestået-karakter, der giver mulighed for at anspore og motivere eleven til en ekstra indsats.7-trinsskalaen bestod ikke den politiske intention om en langtidsholdbar karakterskala, og den kritik der blev rejst tilbage i 2004 af Karakterkommissionens arbejde, er da heller aldrig forstummet.Jeg vil gerne appellere til de to ansvarlige ministre om, at der denne gang gives tid til en åben og reel diskussion af ekspertgruppens forslag til ny karakterskala når det offentliggøres slut september. Vi fra den akademiske fagbevægelse bidrager meget gerne.

Bragt i Altinget 19-08-2020