Dagpenge: Ingen roser uden torne

Dagpengekommissionens forslag til ændringer af det danske dagpengesystem er et skridt i den rigtige retning mod et dagpengesystem, som er tilpasset virkeligheden på arbejdsmarkedet i dag. Det er dog et stort problem, at der ikke er fundet en løsning for freelancere og selvstændige.

 

”Der er mange gode forbedringer af dagpengesystemet i kommissionens forslag. Derfor tilslutter Akademikerne sig også den samlede pakke af anbefalinger, med det forbehold for finansiering der er rejst fra lønmodtagerside,” siger Akademikernes formand Finn R. Larsen og fortsætter:

”Det er ingen hemmelighed, at forslaget om forringelse af dimittendsatsen ikke er vokset i vores baghave. Samlet set vurderer vi dog, at anbefalingerne forbedrer systemet – også for dimittenderne – i en sådan grad, at vi kan leve med en reduceret dimittendsats.”

På den positive side vil Akademikerne gerne kvittere for, at kommissionen gør op med de rigide genoptjeningskrav, som har været skyld i, at mange har mistet dagpengeretten de senere år, og i stedet indfører et fleksibelt optjeningsprincip, som også ansporer folk til at tage beskæftigelse af korterevarende karakter.

Akademikerne finder det endvidere positivt, at forbrug af dagpengeretten er ændret fra uger til timer, således at der fremover er fuld overensstemmelse mellem det, man får udbetalt som dagpenge, og det, man forbruger af dagpengeperioden.

Endelig vil Akademikerne pege på de mange bestræbelser på at udnytte de digitale muligheder, som allerede findes til at automatisere en række af de administrative processer i forvaltningen af dagpengesystemet, som både vil gøre administrationen lettere for a-kasserne og give forsikringstagerne et bedre overblik over deres aktuelle status i dagpengeforsikringen.

Tidspresset på kommissionen har medført, at man har valgt at parkere dagpengereglerne for freelancere, honorarlønnede, selvstændige mv. – de atypisk ansatte – i en arbejdsgruppe, der på et senere tidspunkt skal komme med anbefalinger rettet mod disse grupper.

”Et øget krav om fleksibilitet har medført, at op mod hver fjerde ikke har et fast lønmodtager-job. Kommissionen svigter derfor en del af sin opgave med at fremtidssikre dagpengesystemet, når der alene kommer forslag rettet mod klassiske lønmodtagerjobs. Jeg vil derfor opfordre politikerne til, at de i det kommende forlig sikrer sig, at der holdes en dør åben for de anbefalinger, der kommer fra arbejdsgruppen om selvstændiges dagpengeforhold.” siger Finn R. Larsen.

På minussiden finder Akademikerne det heller ikke rimeligt, at finansieringen af omlægningen af dagpengesystemet alene skal bæres af de ledige og især af dimittenderne. Akademikerne støtter derfor mindretalsudtalelsen fra lønmodtagersiden i kommissionen, hvor man adresserer en del af regningen for omlægning til politikerne på Christiansborg.

Akademikerne havde også gerne set, at der var blevet plads til gøre noget ved den lave dæk-ningsgrad for en række grupper i dagpengesystemet, som kun trækker på dagpengesystemet i meget ringe omfang samtidig med, at de bidrager væsentligt til finansieringen af systemet.