Dagpengekommissionen udskyder fremtiden

Akademikerne beklager dybt, at Dagpengekommissionen har udskudt området om selvstændige, freelancere, iværksættere og honorarlønnede til en arbejdsgruppe. De atypiske ansættelser er det område i dagpengesystemet, som trænger allermest til at blive opdateret, så de matcher de forhold, som eksisterer på nutidens og i særlig grad fremtidens arbejdsmarked.

 

”Det kan ikke være rigtigt, at vi skal tage til takke med et nyt dagpengesystem, der for en stor gruppe af dagpengeforsikrede lægger hindringer i vejen for, at de kan byde sig til med løsninger på opgaver og projekter for potentielle kunder og af den vej bidrage til at forsørge sig selv samtidig med, at de bidrager til fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Politikerne må i den videre proces sørge for, at det nye dagpengessystem også fungerer som sikkerhedsnet for de mange ledige, som får tilbudt opgaver som freelancere eller vælger at starte egen virksomhed.” siger Akademikernes formand Finn R. Larsen.

En stigende del af den danske arbejdsstyrke – op mod 25 pct. – bidrager i særlig grad til at skabe maksimal fleksibilitet ved at arbejde under særlige usikre ansættelses-, aflønnings- og honoreringsformer. Det gælder alle dem, som går under fællesbetegnelsen atypisk beskæftigede – f.eks. freelancere, iværksættere, honorarlønnede, som samtidig er den gruppe, som har de ringeste vilkår i dagpengesystemet.

Akademikerne opfordrer regeringen til at igangsætte arbejdet med at finde løsninger for hele dette område med det samme, således at løsninger for disse grupper også kan implementeres sammen med resten af dagpengereformen.

Akademikerne har mange medlemmer, som arbejder på disse vilkår og har stor viden om dette segment af arbejdsmarkedet – en viden som vi gerne stiller til rådighed for regeringen.