Dansk Økonomi, forår 2021

Her er Akademikernes kommentarer på baggrund af udgivelsen af De Økonomiske Råds “Dansk Økonomi, forår 2021”.

 

Efteruddannelse er vigtig – for alle uddannelsesgrupper 

I Dansk Økonomi, forår 2021 opfordrer Formandskabet for De Økonomiske Råd til at det nuværende efteruddannelsessystem gennemgås, så det sikres at arbejdskraften nemmere kan omstille sig til de skiftende behov, der vil være på arbejdsmarkedet i fremtiden.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

Vi bakker op om et bredt eftersyn af efteruddannelsessystemet. I dag bidrager efteruddannelsessystemet ikke til at sikre alles employability gennem livslang læring. Om du er maskintekniker, pædagog eller biokemiker, så er det nødvendigt at dygtiggøre sig gennem hele arbejdslivet, så vi kan følge med de skiftende krav, der følger af et arbejdsmarked i hastig forandring. Efteruddannelse er vigtigt for alle.”

 

Dagpengesystemet skal moderniseres 

Vismændene anbefaler også i lyset af Coronakrisen, at dagpengesystemet gøres konjunkturafhængigt, og hertil udtaler Lars Qvistgaard:

I Akademikerne mener vi det nuværende dagpengesystem er udfordret på flere fronter, og det bliver mindre og mindre attraktivt for kernegrupperne. Ja, vi frygter faktisk at de stærkeste medlemmer overvejer deres fremtid i systemet. Akademikerne ønsker, at dagpengesystemet fremtidssikres, da det er et væsentligt element i et fleksibelt arbejdsmarked, som fremmer en generel høj beskæftigelse”.

 

Nye løsninger for seniorer trænger sig på 

Rapporten evaluerer også tilbagetrækningsreformerne, og peger på at selvom de har styrket beskæftigelsesudviklingen, så er det ikke sket i samme omfang som forventet, hertil udtaler Lars Qvistgaard

Skal vi sikre finansieringen af morgendagens velfærdssamfund er det en bunden opgave at få velfærdsaftalerne til at virke. Finansministeriets lange fremskrivninger viser, at i fremtiden vil knap hver anden have forladt arbejdsmarkedet inden de når folkepensionsalderen. Således er der et stort potentiale i at fastholde seniorer længere tid i beskæftigelse, både før og efter folkepensionsalderen.

 

Lars Qvistgaard fortsætter:

”Skal seniorernes arbejdsliv forlænges, så mener vi at der skal sikres en højere grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdslivet, og at der for seniorer skal være fokus på at skabe en egentlig senkarriere. Her vil efteruddannelse af seniorer være vigtigt for at sikre de nødvendige kompetencer. Endvidere er det vigtigt at løfte indsatsen for at forebygge den fysiske og psykiske nedslidning.

 

Mere information

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne 21472686