Det psykiske arbejdsmiljø fik et SPARK fremad

Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for, at vi kan løse den kommunale velfærdsopgave. Sådan lød det på den netop afholdte SPARK-konference, hvor Forhandlingsfællesskabets og KLs nye initiativ til at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et bedre psykisk arbejdsmiljø blev sat i gang.

 

Vi befinder os i en tid med mange forandringer og reformer i kommunerne. Det stiller store krav til lederne og medarbejderne, og det udfordrer det psykiske arbejdsmiljø.

Som en del af overenskomstforliget for 2015 aftalte Forhandlingsfællesskabet og KL at igangsætte et fælles fokus på at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Initiativet hedder SPARK – ”Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling”.

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. Og et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig brik til, at kommunernes ledere og medarbejdere kan løse deres opgaver optimalt til gavn for borgerne.

Det nye initiativ er netop blevet skudt i gang med en stor konference i Vejle med 1500 kommunalt ansatte som deltagere. Her præsenterede parterne formålet og baggrunden for SPARK – og hvordan SPARK kan støtte arbejdspladserne.

Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, udtaler:

”Det pres, som den enkelte medarbejder kan opleve i hverdagen, er noget, vi arbejder med – og skal arbejde med – at håndtere. Det handler naturligvis i høj grad om god ledelse – ledelse, der kan sætte rammer og håndtere dialog. Men det handler fx også om godt kollegaskab og om, at ledelsen og medarbejderne arbejder med at sætte mål for arbejdet. Og det handler om, at man arbejder med at bruge fagligheden til at sætte rammer og grænser for arbejdet”.

Anders Bondo Christensen, Forhandlingsfællesskabets formand, udtaler:

”Vi er enige om, at lokal dialog er afgørende, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. SPARK er en del af denne indsats. Vi ved, at de ansattes motivation og produktivitet hænger proportionalt sammen med oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Og vi kan konstatere, at forandringspresset i form af bl.a. om-struktureringer og nedskæringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt. Som parter kan vi ikke fjerne forandringspresset, men vi kan have fokus på, at forandringerne gennemføres på en måde, hvor der tages ansvar for det psykiske arbejdsmiljø. Forandringer som giver mening på arbejdspladserne, for de ansatte og for borgerne er mindre belastende. Indsatsen for et godt psykisk arbejdsmiljø er helt afgørende for udviklingen af attraktive arbejdspladser”.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:
”Det er så vigtigt med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi kan ikke aflyse de forandringer, som den kommunale sektor gennemgår i disse år, men vi kan hjælpe til, at de bliver håndteret godt. Med SPARK sender vi et signal om, at udfordringer med psykisk arbejdsmiljø er noget, vi skal løse i fællesskab. Jeg håber, at vi med dette nye initiativ kan sætte en lavineeffekt i gang, så alle kommunale arbejdspladser får mere fokus på arbejdet med psykisk arbejdsmiljø”.

Få besøg af SPARK
Den 13. april 2016 åbnes op for rekvirering af SPARK-konsulenterne. Her vil de kommunale arbejdspladser kunne ansøge om SPARK’s støtte. Der ansøges via ansøgningsblanketten på Sparkweb.dk og opmærksomheden henledes på, at den enkelte kommunale arbejdsplads skal ansøge i enighed, dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab skal være enige om at ansøge. De første besøg i kommunerne vil ligge fra den 1. maj 2016 og frem.

Læs mere om SPARK på www.sparkweb.dk