Dimittendledighed i en krisetid

Corona-krisen har sat sine spor i dansk økonomi og i andet kvartal af 2020 tyder alt på et fald i BNP på 7,4 pct – et historisk højt tal. Samtidig forventes ca. 40.000 dimittender fra de videregående uddannelser alene i år at træde ud på arbejdsmarkedet. Det er en farlig cocktail! For hvor går de mange dimittender uden nogen erhvervserfaring hen, når mange arbejdsgivere har begrænset eller helt stoppet for nyansættelser? Og kræver en ekstraordinær situation på arbejdsmarkedet og i dansk økonomi ikke en ekstraordinær indsats for at koble virksomheder og dimittender?

 

Under konferencen, som du kan se eller gense herunder, præsenterede politikere fra de fire universitetsbyer – Aalborg, Odense, Aarhus og København – samt Akademikerne i samarbejde med Mandag Morgen de nyeste fakta om dimittendledighed, og drøfter en række løsningsforslag med Beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard og en række ordfører fra de politiske partier på Christiansborg. Forslag, der skal være med til at understøtte, at de mange ledige dimittender kommer i gang på arbejdsmarkedet, og at virksomheder får adgang til de relevante kompetencer til eksempelvis digital eller grøn omstilling.

Debatindlæg:

 

 

Silotænkning står i vejen for nyuddannede

Af Lars Qvistgaard, Cecilia Lonning-Skovgaard, Kristian Würtz, Mai-Britt Iversen, Brian Dybro

 

 

 

 

 

Forlæng virksomhedspraktikken, og giv ledige dimittender en fair chance

Af: Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Københavns Kommune, Kristian Würtz (S) Aarhus Kommune, Mai-Britt Iversen (S) Aalborg kommune, Brian Dybro (SF) Odense,  og Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

 

Løsningskatalog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan hente løsningskataloget “Flere dimittender i job” i PDF format her.

Faktaark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan hente faktaarket i PDF format her.

Video fra konferencen

Velkomst

 

Lisbeth Knudsen byder velkommen, og præsenterer dagens program.

Oplæg: Udfordringen

 

Nyeste tal om udviklingen i dimittendledigheden præsenteres af Kristian Wurtz, Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, og Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Beskæftigelsesministeren

 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kommer med sit syn på udfordringen.

Dialog om forslagene

 

Kommunerne og Akademikerne præsenterer deres løsningsforslag for ministeren.

Debat

 

Politikerpanel bestående af Katarina Ammitzbøl (K), Morten Dahlin (V), Kasper Sand Kjær (S) og onlinedeltagere om mulige løsninger.

Videoerne er produceret af Altinget og Mandag Morgen.

81.000 nyuddannede bliver færdige midt i en krisetid

 

Vi har brug for politisk handling – og for initiativer der gør det lettere for virksomhederne at ansætte en nyuddannet. I videoen fortæller Christopher, Philipa og Søren hvordan det er at blive færdiguddannet midt i en krisetid.

Følg udviklingen i ledigheden:

 

 

 

 

Hver måned udgiver Akademikerne en opdateret ledighedsstatistik, find dem her.