Dimittendledigheden svinger mere end tidligere

Ledigheden for dimittender fra de akademiske uddannelser følger et sæsonmønster. Mønstret er overordnet ensartet fra år til år, dog med en vis variation, og med en tendens til, at udsvingene er blevet større omkring et nogenlunde konstant niveau.

Hent hele analysenotatet fra Akademikerne