Ekstra SU bruges i høj grad af studerende, der skifter studie

Det er i høj grad studieskiftere, der benytter sig af mere SU, end deres uddannelse er normeret til. Hvis man ser på årgangen, der afsluttede studiet i 2021, benyttede de bachelorer, som ikke havde skiftet studie, i gennemsnit kun ni uger mere SU, end deres uddannelse var normeret til. De bachelorer, der havde skiftet studie mindst én gang, modtog til sammenligning SU i mange flere uger. Det høje antal uger, som studieskiferne benytter sig af, er i høj grad styret af, at der er en lille andel, som har modtaget SU i rigtig mange uger.

(Hent print-venlig PDF version her).

Tendensen er den samme for kandidatuddannede. Også her er det fortrinsvis studieskiftere, der bruger SU-klip ud over den normerede studietid.

Figur 1. Gennemsnitligt antal uger på SU for studieskiftere og ikke-studieskiftere. Årgang 2021

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. Følgende databaser er anvendt: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase; DREAM, Det komprimerede Elevregister; Elev3 og Befolkningsregisteret; BEF.

Antallet af uger på SU for bachelorer, der skifter studie undervejs, falder til 222 uger, hvis man udelukkende medtager bachelorer, der har skiftet mellem akademiske bacheloruddannelser. Selv med denne korrektion er der således stor forskel på antallet af uger på SU mellem studieskiftere og ikke-studieskiftere.

Resultaterne er de samme, hvis man kigger på de bachelorer og kandidater, der blev færdiguddannet i 2020 og 2019.

 

Metode

Populationen indeholder individer med dansk statsborgerskab, der er under 35, når de påbegynder en videregående uddannelse for første gang. Uddannelserne er alle afsluttet i studieåret 2021. SU-forbruget opregnes kun for videregående uddannelser. Via Danmarks Statistiks elevregister opdeler vi oplysninger om SU-udbetalinger fra beskæftigelsesministeriets DREAM-database på de forskellige uddannelsesniveauer, så hver uddannelse står separat.

Studieskiftere
Bachelorer, der skifter studie, er defineret som individer, der har færdiggjort en bache-loruddannelse i løbet af studieåret og i løbet af deres uddannelsesforløb har påbegyndt en anden bacheloruddannelse, en anden mellemlang videregående uddannelse eller en kort videregående uddannelse.
Kandidater, der skifter studie, er defineret som individer, der er skiftet mellem en eller flere kandidatuddannelser i løbet af deres uddannelse.

Studieårgange
Studieårgange er defineret som perioden fra og med 1. oktober året før til og med 30. september i året. I denne analyse dækker årgang 2021 således over personer, der er dimitteret i perioden fra og med 1. oktober 2020 til og med 30. september 2021.

 

(Hent print-venlig PDF version her).