En myte at der er for mange akademikere

96 pct. af alle akademikere er i akademikerjobs. Det viser en ny analyse fra AE. Derfor er det en fejlopfattelse at tro, at der er for mange akademikere på det danske arbejdsmarked.

 

faktaark-myte-ac

 

Så godt som alle akademiske lønmodtagere finder akademisk beskæftigelse og udnytter dermed deres uddannelse. Det viser en ny registerbaseret analyse Akademikerne har fået udarbejdet i samarbejde med AE. Den nye analyse afliver dermed myten om, at vi overuddanner i Danmark, idet den viser, at 96 pct. af alle akademiske lønmodtagere er i akademisk beskæftigelse.

 

Investeringen i akademisk uddannelse en succeshistorie
Til trods for en fordobling af kandidatproduktionen fra universiteterne over de sidste 20 år er ledigheden for akademikere halveret fra 8.7 pct. i 1996 til 4,2 pct. i dag. Ledigheden for akademikere er i dag lavere end på det samlede danske arbejdsmarked.

Siden 1996 er antallet af akademikere på det danske arbejdsmarked forøget med godt 100.000 personer til i dag at udgøre ca. 250.000 akademikere.

Investeringen i at uddanne langt flere akademikere i Danmark er derfor en succeshistorie. Hver akademiker bidrager i gennemsnit med 14,6 mio. kr. mere til samfundet over et arbejdsliv end personer uden uddannelse.

 

Ingen tegn på for mange akademikere frem mod 2025
Fremadrettet vil de nye regler for dimensionering på universiteterne medføre en stagnation i kandidatproduktionen, og der er ikke tegn på, at der vil være for mange akademikere på det danske arbejdsmarked frem mod 2025.

AEs seneste fremskrivning af ubalancer på arbejdsmarkedet viser, at der generelt set ikke vil være for mange akademikere i 2025. Dvs., at antallet af akademikerjob stort set svarer til antallet af uddannede akademikere.

Med de stigende kompetencekrav på arbejdsmarkedet kan efterspørgslen på akademisk arbejdskraft endda vokse hurtigere end forventet, så der inden for en kort tidshorisont kan opstå flaskehalse på det akademiske arbejdsmarked.