EU-dom lægger pres på arbejdsmarkedspensioner

EU-domstolen har den 15. juli 2010 afsagt dom i sagen C-271/08 Kommissionen mod Tyskland.

 

EU-domstolen finder at Tyskland har overtrådt udbudsdirektivet ved at indgå tjenesteydelsesaftaler vedr. arbejdsmarkedspension direkte med en række pensions- og forsikringsselskaber, uden forudgående afholdelse af en udbudsprocedure inden for hele unionen.

Læs hele notatet