ETUC's 14. kongres i Wien vedtog fredag den 24. maj 2019 et manifesto med 13 initiativer for arbejdet for den kommende kongresperiode 2019-2023. Manifestoteksten blev vedtaget med enstemmighed.   I den kommende periode vil ETUC fokusere på: At flere midler fra EU budgettet skal prioriteres til arbejdet...

81 pct. af europæiske lønmodtagere afholder sig fra at fortælle om korruption, som de har oplevet eller været vidner til, viser en høring fra EU-Kommissionen. Akademikerne har sammen med FTF rettet henvendelse til EU-Kommissionen og anmodet om en bedre ansættelsesretlig beskyttelse af whistleblowere og ser...

EU har netop vedtaget den europæiske søjle for sociale rettigheder, som stats- og regeringslederne diskuterer næste skridt for i disse dage.   Men hvad betyder det for dig og dit arbejdsliv? Se denne film, som fagbevægelsens redaktion i Bruxelles står bag, og bliv klogere: https://www.facebook.com/fagligt.eu/videos/1683508371700915/ I filmen kan du blandt...

Den 1. juli 2017 overtog Estland EU-formandsskabet til udgangen af 2017. Prioriteterne i formandskabsperioden er: En åben og innovativ europæisk økonomi, et sikkert Europa, et digitalt Europa og fri bevægelighed for data og et inkluderende og bæredygtigt Europa.   Initiativerne er udviklet i tæt samarbejde mellem det...

JOBOPSLAG: Vil du arbejde i et internationalt miljø med højaktuelle emner af betydning for danske lønmodtagere? Og kan du skaffe fagbevægelsen indflydelse i EU?   Nu har du chancen for at blive en del af Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat, der søger en dygtig stagiaire til ansættelse i Bruxelles...

Den 1. juli 2016 overtager Slovakiet EU-formandskabet til udgangen af 2016. Prioriteterne i formandskabsperioden er: økonomisk vækst, det digitale indre marked, energiunion, migration og udvidelsen.   Initiativerne er udviklet i et tæt samarbejde mellem det hollandske EU-formandskab, som netop har overdraget formandsstolen til Slovakiet, og det maltesiske...