Ny arbejdsmiljøaftale svigter arbejdsmiljørepræsentanterne

Der er netop landet en ny politisk arbejdsmiljøaftale, som har potentiale til at give det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser et boost. Problemet er, at aftalen samtidig svigter den danske tradition om at værne om arbejdsmiljørepræsentanterne. For den indeholder ikke en sikring af, at alle arbejdsmiljørepræsentanter har en særlig beskyttelse mod afsked. Akademikernes formand frygter, at det vil stå i vejen for, at de øvrige gode takter i aftalen, vil få gennemslagskraft.

 

”Det er hovedrystende, at man laver en ny politisk arbejdsmiljøaftale uden at sikre en beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Arbejdsmiljørepræsentanterne er en grundsten i arbejdsmiljøarbejdet og i samarbejdet med ledelsen om arbejdsmiljøet ude på de enkelte arbejdspladser. Hvis arbejdsmiljørepræsentanterne ikke hver og én har en særlig beskyttelse mod afskedigelse, så risikerer vi, det hele smuldrer, og at de øvrige gode takter i aftalen, vil spille fallit”, siger han, og opfordrer til, at de politiske partier bag aftalen får dette problem løst nu.  Dette bør være på plads, før aftalens element om at drøfte potentialet for et forbedret AMO-system, går i gang.

Arbejdsmiljøaftalen indeholder dog flere gode elementer.

Lars Qvistgaard hilser bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø velkommen. Det er et vigtigt skridt i retning af reel ligestilling mellem psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Han opfordrer til, at bekendtgørelsesarbejdet ikke kun sikrer en samling af lovgivningen omkring det psykiske arbejdsmiljø, men også får lovgivningen opdateret, der hvor det er nødvendigt.

Styrkelsen af Arbejdstilsynet er også helt rigtig, men denne gang er det vigtigt, det bliver en reel styrkelse, og at det er det helt lange lys, der sættes på, hvis det skal have en ordentlig effekt, siger han.

Lederuddannelse er vejen frem

I aftalen lægges der også op til uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for både ledere og medarbejderrepræsentanter. Der skal indhentes erfaringer fra udrulningen af lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø, som Akademikerne og de øvrige parter på det statslige område aftalte som led i overenskomstforhandlingerne med Innovationsminister Sophie Løhde.

”Godt, at der er enighed om at få lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø bredt ud til hele arbejdsmarkedet. Alle undersøgelser viser, at ledere på hele arbejdsmarkedet har brug for lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Vi bør sætte i gang med det samme, og der bør afsættes midler til formålet ”, siger Lars Qvistgaard.