Fælleserklæring for det kommunale område: VI STÅR SAMMEN OM EN FÆLLES LØSNING I KRISETIDER

De kommunale medarbejdere gør alt, hvad de kan i kampen for at forhindre skadevirkningerne af COVID-19 og, at smitten fortsætter med at spredes.

Fra den ene dag til den anden har de kommunale arbejdspladser etableret sig i beredskab og har skabt løsninger, der sikrer tryghed i hverdagen for borgerne og hjælper til at imødekomme mange af de store udfordringer, som de lokale fællesskaber kommer til at stå over for i de kommende uger

 

De ansatte på sundheds- og plejeområdet er selvfølgelig dem, der indtil videre oplever situationen tættest på. De yder en kæmpe indsats i arbejdet med og i forberedelserne på, at danskerne kan blive hjulpet betrygget og helskindet igennem denne alvorlige periode. Hvis dette arbejde skal lykkes, er der imidlertid brug for alle gode kræfter i kommunerne – også dem, der normalt er beskæftiget på andre områder.

Vi har alle et ansvar for, at vi ruster samfundet til bedst muligt at afbøde konsekvenserne af COVID-19 og til at tage de skridt, der er nødvendige for at komme igennem denne ekstraordinære situation. Der er behov for, at vi handler akut og står sammen på tværs af hele det danske arbejdsmarked om at finde de løsninger, der skal til.

Arbejdsmarkedets parter på det kommunale område er i den forbindelse kommet med en fælleserklæring for at sikre et stærkt fundament for den aktuelle krisehåndtering. Det er en svær opgave, alle kommunale medarbejdere og ledere står foran at skulle løse de kommende dage, uger og måneder. Med fælleserklæringen skaber parterne de nødvendige rammer for kommunerne og sikrer medarbejderne så stor tryghed som muligt i deres konkrete arbejdssituation.

Læs Fælleserklæringen fra Forhandlingsfællesskabet, som Akademikerne er en del af, og KL her.

 

Fælleserklæringen berører alle ansatte

Fælleserklæringen har betydning for alle ansatte på det kommunale område og berører de overenskomst- og aftalevilkår, som de arbejder under.

Fælleserklæringen skal sikre samarbejdet mellem parterne på det kommunale område, hvor der er fokus på stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt.

Med fælleserklæringen etableres hjemmel til, at medarbejdere kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Det betyder, at man som ansat i en kommune skal være klar til at udføre opgaver, som man ellers normalt ville kunne afvise at udføre, fordi det ikke hører ind under den overenskomst, som man er ansat på.

Det er samtidigt i fælleserklæringen lagt vægt på, at dette – givet omstændighederne – så vidt muligt drøftes lokalt, og at der evt. indgås lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. Desuden opfordres der til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv. Ved varetagelsen af opgaver inden for anden overenskomst/fagområde tages der også hensyn til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der skal varetages, samt hensyn til ansatte i risikogruppen. Der opfordres desuden til, at ansatte der i denne ekstraordinære periode får andre opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion.

Det er i fælleserklæringen tydeliggjort, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage opgaver uden for overenskomstens normale område, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale.

Fælleserklæringen er udarbejdet på baggrund af den helt ekstraordinære situation udløst af COVID-19, og parterne har derfor også aftalt, at fælleserklæringen alene har virkning frem til den 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.

Der er tale om en aftale, der giver store beføjelser til og dermed også lægger et stort ansvar på de lokale arbejdsgivere. Akademikerne har fuld tillid til, at kommunerne er sig dette ansvar bevidst, og opfordrer alle medarbejdere til at bakke loyalt og konstruktivt op om arbejdet med at sikre beredskabet i de kommende uger og måneder.

 

For yderligere oplysninger

Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson, 22 49 58 69, sn@ac.dk

Chefkonsulent Jesper Meisner, 23 62 70 80, jjm@ac.dk

Tags: