Flyttegodtgørelse

Bestemmelserne om flyttegodtgørelse følger af Personalestyrelsens cirkulære nr. 058-06 af 27. november 2006 om aftale om flyttegodtgørelse.

Ved uansøgt forflyttelse ydes der supplerende flyttegodtgørelse efter aftalens § 13, mens der ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse ydes supplerende godtgørelse efter aftalens § 22.

Cirkulæret om aftale om flyttegodtgørelse kan ses på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.