Forældrenes uddannelsesniveau har markant større betydning for gennemførelse af uddannelse i Norge end i Danmark

Sammenhængen mellem studerendes gennemførelse af en videregående uddannelse og deres forældrebaggrund er betydelig mere udtalt i Norge end i Danmark. Det viser analyse baseret på tal fra Statistiske Sentralbyrå i Norge og en særkørsel fra Danmarks Statistik for Akademikerne.

Generelt klarer studerende sig bedre, jo højere uddannelsesniveau deres forældre har, men betydningen af forældrenes uddannelsesniveau er langt mere afgørende for gennemførelse for de norske studerende end for de danske.

Figuren herunder viser, hvordan studerende med forskellige forældrebaggrunde klarer sig i hhv. Norge og Danmark otte år efter studiestart.

Læs hele analysen her.

 

Hovedresultater

 

  • Norske studerendes forældrebaggrund har markant større betydning for den studerendes gennemførelse end for danske studerende: Spredningen i gennemførelse efter otte år i forhold til forældrebaggrund, er for seneste norske studenterårgang på godt 27 procentpoint. Tilsvarende for danske studerende er spredningen på kun godt 10 procentpoint.

 

  • Danske studerende med ufaglærte forældre klarer sig markant bedre end norske studerende fra tilsvarende forældrebaggrund: For seneste studenterårgang er det blot halvdelen af de norske studerende med ufaglærte forældre, der har gennemført en videregående uddannelse efter otte år. Tilsvarende gælder det for 80 pct. af de danske studerende med samme forældrebaggrund. Altså en forskel på hele 30 procentpoint.

 

  • De danske studerende med ufaglært forældrebaggrund klarer sig tilmed lige så godt som norske studerende med akademisk forældrebaggrund i forhold til at have gennemført en videregående uddannelse otte år efter studiestart.

 

  • Samlet ligger de norske gennemførelsestal markant lavere end de danske: I Danmark har 85 pct. fuldført en videregående uddannelse efter otte år. I Norge er det tilsvarende kun 66 pct., der har gennemført en videregående uddannelse. Altså en forskel på knap 20 procentpoint.

 

Læs hele analysen her.