Forhandlingsresultatet er sendt til afsteming

AC’s bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område.

I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC’s medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC’s forhandlingsaftale.
Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal være AC i hænde senest tirsdag den 12. april 2011 kl. 12.00.