Fortsat fremgang i antallet af medlemmer i Akademikernes medlemsorganisationer

Antallet af medlemmer i Akademikernes medlemsorganisationer er steget med 14.000 det seneste år. Det samlede medlemstal er derfor på knap 480.000. Stigningen følger samme trend som de foregående år. Der uddannes stadigvæk flere akademikere til det danske arbejdsmarked, så det er kun naturligt, at de akademiske fagforeninger fortsat oplever en medlemsfremgang.

Kilde: Akademikerne Anm.: Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen blev først medlemmer af Akademikerne i 2020, men deres medlemmer er i denne figur også talt med i 2019.

Flere kvinder

Fremgangen i antallet af medlemmer skyldes især en fremgang af kvindelige medlemmer. Antallet af kvindelige medlemmer er steget med 9.500 det seneste år, mens antallet af mandlige medlemmer er steget med 4.500. De sidste mange år er medlemstilvæksten været størst for de kvindelige medlemmer, og siden 2022 har der i alt været flest kvindelige medlemmer i de akademiske fagforeninger.

Kilde: Akademikerne

Medlemsfremgang i alle sektorer

Medlemsfremgangen er sket indenfor alle arbejdsmarkedets sektorer, der er således kommet flere medlemmer i den statslige sektor, regionerne, kommunerne og på det private arbejdsmarked. Antallet af studerende og pensionister er også steget en lille smule, det samme gælder antallet af arbejdsløse.

Kilde: Akademikerne

Medlemsfremgang i antallet på arbejdsmarkedet

Antallet af arbejdsmarkedsaktive medlemmer er steget med lidt over 13.000 det seneste år. I alt er knap 340.000 af medlemmerne af de akademiske fagforeninger arbejdsmarkedsaktive i 2023. Medlemsfremgangen skyldes især fremgang i antallet af offentligt ansatte, men antallet af privatansatte og selvstændige er også steget. Desuden er der sket en mindre stigning i antallet af arbejdsløse.

Kilde: Akademikerne

 

Hent nyheden (.pdf)
Se oversigt over medlemsorganisationernes medlemstal (.pdf)