Fortsat usikkerhed om den økonomiske udvikling

Vismændenes opdaterede prognose nedjusterer markant den økonomiske vækst (BNP) med en ½ pct. point i 2015 og 1 pct. point i 2016. Dette forklares dels af en skuffende udvikling i 3. kvartal 2015, og dels af øgede risici i den globale økonomi. Til trods for denne nedjustering forventes beskæftigelsen at vokse de kommende år. På denne baggrund konkluderer vismændene, at opsvinget er på vej, men at de globale risici er taget til.

 

Læs sammenfatning af ny prognose fra De Økonomiske Råds Formandskab