God aftale om styrket arbejdsmiljøindsats

Et vigtigt og godt skridt på vejen mod et bedre arbejdsmiljø er taget med aftalen mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en styrket arbejdsmiljøindsats.

 

Et afgørende element i den politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats er, at indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er løftet op som et af de tre højt prioriterede områder. Det er også et centralt element i aftalen, at der er sat fokus på at udvikle bedre overvågnings-redskaber på arbejdsmiljøområdet således, at vi fremover i højere grad kan identificere de virksomheder hvor en styrket indsats på arbejdsmiljøområdet er påkrævet.

Aftalens indhold viser dog også, at der fortsat må være fokus på, hvordan vi indentificerer arbejdspladser med problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det må således konstateres, at værktøjskassen for overvågningen af det fysiske arbejdsmiljø er væsentlig mere konkret og det vil være vigtigt at dette i sig selv ikke medfører en fortsat skævvridning af den samlede indsats.

For yderligere info:

Finn R. Larsen, formand, 2966 6977, frl@ac.dk
Jakob Brandt, vicedirektør, 2425 2727