Godt forlig om supplerende dagpenge

Akademikerne ser positivt på det indgåede forlig om supplerende dagpenge, da det sikrer ordningen og giver et positivt incitament til at tage jobs af kortere varighed. Dog mangler fortsat en løsning for selvstændige og det atypiske arbejdsmarked.

 

Som noget nyt vil ledige få mulighed for at forlænge de 30 uger, man maksimalt kan modtage supplerende dagpenge med i alt 12 uger. Samtidigt kan man løbende genoptjene en ny ret fra den første måned med supplerende dagpenge.

“Det er positivt, at forligspartierne har forbedret den nuværende ordning for supplerende dagpenge. De nye fleksible regler giver et klart og positivt incitament til at tage jobs også af kortere varighed. Det er et godt signal til hele arbejdsmarkedet”, siger vicedirektør i Akademikerne Jakob Brandt.

Akademikerne kvitterer også for, at ordningen med overskydende timer afskaffes. Det betyder, at overarbejde før ledighed ikke skal afspadseres i ledighedsperioden.

Arbejdsgruppe skal se på selvstændige og atypisk ansatte
Regeringen har stadig et udestående fra Dagpengekommissionen med at få nedsat en arbejdsgruppe til at se på reglerne for selvstændige og atypisk ansatte.

”Dette arbejde er utrolig vigtigt for Akademikerne, da en meget stor andel af de højtuddannede ikke længere arbejder i traditionelle fastansættelser. Og der er brug for at arbejdsgruppen kommer i gang nu, så de anbefalinger, der kommer, kan træde i kraft sammen med det nye dagpengesystem”, siger Jakob Brandt.

Den nye aftale om supplerende dagpenge er indgået i forlængelse af den aftale om et nyt dagpengesystem, der blev indgået den 23. oktober 2015.