Hjælpepakke til små virksomheder og freelancere

I går fremlagde regeringen en hjælpepakke, der holder hånden under mange af de lønmodtagere og virksomheder, der står i en svær situation.

Næste skridt er en hjælpepakke til de helt små virksomheder, vidensvirksomheder, enkeltmandsvirksomheder og freelancere, der fra den ene dag til den anden har mistet deres indtjening.

Derfor er vi i Akademikerne i dialog med regeringen, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for at drøfte, hvordan vi, som samfund, undgår, at en meget stor gruppe af ellers velfungerende virksomheder, ender med at lukke som følge af krisen.

 

Akademikerne anbefaler, at følgende indgår i en kommende hjælpepakke:

 

Et mere fleksibelt dagpengesystem: Giv selvstændige mulighed for at modtage dagpenge uden lukning af CVR-nummer.

 

Lønkompensation: En ordning for selvstændige, som flugter med den, der er aftalt for privatansatte timelønnede – dvs. 90 pct. kompensation af lønnen dog med et lønloft på 26.000 kr. om måneden. Det forudsættes, at den selvstændige skal kunne dokumentere sit hidtidige indkomstniveau.

 

Øget likviditet: Mange selvstændige arbejder grundet virksomhedens omfang med en relativt lille overskudsgrad. De er derfor mere afhængige af en løbende indtjening. Selvstændige kan fx tilføres likviditet ved, at skatteindbetalinger midlertidigt sættes i bero. Det kan ligeledes overvejes, om selvstændiges sidste momsindbetaling skal føres tilbage. Herudover kan der gives adgang til Vækstfonden mht. lån de næste 12 mdr. eller alternativt lave statsgaranterede lån. Endelig kan det offentlige fremrykke betalinger for planlagte ydelser fra mindre virksomheder, så de får likviditet til at holde sig kørende.

 

Bedre sikring ved sygdom: Sygedagpenge til selvstændige allerede fra første sygedag.

 

Sikre de rigtige rammer: Regeringens anbefalinger er rettet mod at mindske kontakten mellem mennesker. For en del selvstændige giver det særlige udfordringer – fx tandlæger, psykologer, speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter etc. Det kan betyde, at der kun gennemføres kritisk behandling. En lang række praksisoverenskomster indeholder fx i dag ikke dækkende bestemmelser om mulighed for telebehandling eller anden behandling, som ikke nødvendiggør fysisk kontakt. Der er derfor behov for, at alle parterne anlægger en mere fleksibel tolkning og er åbne for yderligere muligheder.

 

Sikre vækst på den anden side af krisen: Der bør lægges nogle spor til at få gang i hjulene i virksomhederne, når vi er ude på den anden side af krisen. Det kan fx være et midlertidigt skattefradrag for ydelser rekvireret hos små, videnstunge firmaer ud fra relevante parametre.

 

Tags: