Akademikerne følger situationen vedr. COVID-19 meget tæt og er løbende i kontakt med de nationale sundhedsmyndigheder og offentlige samt private arbejdsgiverparter om håndteringen af situationen....

Hovedorganisationen Akademikerne og Dansk Magisterforening går ind i sagen, som Bæredygtigt Landbrug har anlagt mod professor Stiig Markager, Aarhus Universitet. I sagen hævder Bæredygtigt Landbrug, at Stiig Markager har gjort sig skyldig i ærekrænkelse efter at have udtalt sig kritisk om landbrugets kvælstofudledning. Stiig Markager har...

Konkurrencerådet har netop offentliggjort rapporten ”Konkurrence for markedet for pension”, som indeholder en række forslag til at styrke konkurrencen på pensionsmarkedet. Rapporten slår dog fast med syvtommersøm, at de overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner fungerer godt, og er en væsentlig årsag til, at Danmark har et af verdens...