I Finansministeriet har de en 6 dages arbejdsuge

I Finansministeriets departement arbejder de fuldmægtige i gennemsnit en dag mere om ugen. I 2021 arbejde de fuldmægtige i gennemsnit mere end 2.300 timer i løbet af året. Det svarer til næsten 400 timer mere end en årsnorm på 1.924 timer. Den normale ugentlige arbejdstid for fuldmægtige i Finansministeriets departement var i 2021 derfor 7,4 timer mere end en 37 timers arbejdsuge, hvilket svarer til en hel arbejdsdag.

(Hent print-venlig PDF version her).

Figur 1. Overarbejdstimer i Finansministeriets departement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Finansministeriets departement er det ugentlige merarbejde for fuldmægtige steget fra 4,9 timer i 2019 til 7,4 timer i 2021, hvilket svarer til en stigning på 50 pct. I 2021 arbejdede de fuldmægtige 7,4 timer – altså en hel arbejdsdag – mere end den normale arbejdstid på 37 timer.

Metode

Data stammer fra en aktindsigt i al ledelsesinformation om arbejdstid samt arbejdstidsaftaler i Finansministeriet udført af Akademikerne d. 10. februar 2023.

Akademikerne har modtaget svar på aktindsigten fra Finansministeriet 9. marts 2023.

 

(Hent print-venlig PDF version her).