Inddrag alle parter i en klog fleksibel udfasning af hjælpepakkerne

Onsdag morgen fremlagde den økonomiske ekspertgruppe sine anbefalinger til udfasning af de økonomiske hjælpepakker. Hos Akademikerne er man glade for, at ekspertgruppen påpeger, at der stadig er brancher, der har særligt brug for hjælp, og låneordninger som sikrer virksomhedernes likviditet. Samtidig understreger Akademikerne vigtigheden af, at alle faggrupper bliver en del af arbejdet med at udarbejde en ny arbejdsfordelingsordning.

 

Akademikernes formand Lars Qvistgaard udtaler:

“Det er fornuftigt at begynde at udfase hjælpepakkerne, men det bør ske gradvist, da der fortsat er rigtig mange som arbejder i brancher, hvor de ikke har fået lov at åbne på normale vilkår. Disse brancher har brug for at hjælpepakkerne udfases i samme takt som virksomhederne kan åbne op.”

Det økonomiske ekspertudvalg foreslår at der sker en justering af arbejdsfordelingsordningen, så den fremadrettet bedre understøtter omstillingsevnen i dansk økonomi, hvis der fx kommer en 2. bølge af corona, der kræver nedlukning af samfundet. De foreslår i forlængelse heraf, at der indkaldes til en trepartsforhandling om en ny model for arbejdsdeling. Lars Qvistgaard udtaler:

“Vi har tidligere foreslået, at der udarbejdes fleksible ordninger, hvor medarbejdere kan vende delvist tilbage til arbejdet og hjælpe til at starte virksomheden op igen. Derfor hilser vi trepartsforhandlinger om en ny arbejdsdelingsordning velkommen. Skal vi lykkes med en aftale for hele arbejdsmarked, så skal alle faggrupper være med, og her i Akademikerne har vi mange gode forslag til forbedringer af modellen.”

Samtidig opfordrer Lars Qvistgaard til, at små virksomheder og selvstændige også får mulighed for støtte i længere tid. Qvistgaard roser derfor forslaget om at dispensere fra a-kasse reglerne, så det muligt for disse grupper at modtage dagpenge. Han understreger dog, at der er brug for at finde låneløsninger for små- og mellemstore virksomheder.

“Det danske erhvervsliv er i høj grad drevet at gode ideer og iværksætteri i små- og mellemstore virksomheder. Den sidste finanskrise havde voldsomme konsekvenser for dansk iværksætteri. Det bl.a. fordi de små- og mellemstore virksomheder ikke blev tænkt ind i låneordningerne. Den fejl må vi ikke gentage“

For yderligere kommentarer, kontakt Lars Qvistgaard på 2147 2686.