Innovationsnetværk på det kommunale område

Ved OK15 aftalte parterne på det kommunale område et projekt om innovationsnetværk.

De seneste måneder er der blevet arbejdet med at gøre projektet til virkelighed og det glæder os nu at kunne udsende invitation til deltagelse i enten Innovationsnetværk ØST eller Innovationsnetværk VEST

Se invitation her for yderligere oplysninger om tid og steder samt tilmelding

Lidt om projektet

Projektet sætter fokus på, hvordan ledere, tillidsrepræsentanter, og medarbejdere på kommunale arbejdspladser kan skabe en innovationskultur, der er baseret på bruger- og medarbejderdreven innovation.

Det overordnede formål er at kvalificere og sprede ny viden om, hvordan akademikerarbejdspladserne kan skabe og implementere innovative idéer og dermed bidrage til at udvikle og effektivisere opgavevaretagelsen.

Kvalificering og spredning af ny viden om innovation sker via gennemførelse af netværksarrangementer og seminarer, som afholdes og faciliteres af KL og Akademikerne.

I netværkene vil der være mulighed for deltagerne at dele viden, sparre og blive inspireret af hinanden.

Eksempler på temadrøftelser i netværkene kan være:

  • Innovationsmodeller og metoder
  • Kompetenceudvikling og innovation
  • Ledelse af innovationsprocesser
  • Spredning af innovation
  • Evaluering af innovation
  • Design thinking
  • Nudging
  • Samskabelse og resiliens

Målgruppe

Deltagelse i netværkene er relevant for ledere, medarbejdere samt tillidsrepræsentanter – meget gerne et trekløver fra hver institution, som arbejder med innovation, men som endnu ikke er i mål med at integrere innovation som en kultur i institutionens DNA.

Tilmelding kan ske her eller via link i invitationen; Innovationsnetværk ØST og Innovationsnetværk VEST. DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER.