Intentionerne om uddannelse i hele landet skal nu følges tæt

Partierne bag aftalen om udflytning af uddannelsespladser er netop blevet enige om aftalens endelige indhold. Hovedorganisationen Akademikerne (AC) er glad for, at partierne har lyttet til universitetssektoren og bl.a. nedlægger færre uddannelsespladser end først meldt ud. Alligevel frygter Akademikerne, at aftalen kommer til at betyde tomme uddannelsespladser i de mindre byer, mens de store byer kommer til at opleve rift om studiepladser, ringere forskningsmiljøer og mangel på arbejdskraft.

Akademikerne er særlig glad for, at partierne er blevet enige om, at universiteternes fælles udspil til udflytninger imødekommes, at der tages hensyn til små fag, herunder sprog og STEM-uddannelser, og at politikernes ambitionsniveau for udflytning er tilpasset finansieringen.

Akademikernes formand, Lisbeth Lintz, udtaler:

“Det er ingen hemmelighed, at udflytningsaftalen ikke er ”en blomst groet i vores have”. Af samme grund er jeg glad for, at partierne har lyttet til Akademikerne og andre med bekymringer om bl.a. kvaliteten af forskningsmiljøer og uddannelser,og at der er opnået enighed om at fjerne nogle af de værste tidsler i den oprindelige aftale. Nu skal udviklingen følges tæt, så de gode intentioner om uddannelse i hele landet muliggøres, uden at bivirkningerne af kuren bliver bitter på baggrund af en dårligere uddannet befolkning, lukning af yderligere (små) fag samtidig medtomme studiepladser i de mindre byer”.

Akademikerne er særligt bekymret for, at nogle af de fag, der i forvejen har været hårdt ramt af nedskæringer, kommer til at blive yderligere pressede af lavere optag:

“ Vi er meget tilfredse med, at partierne er opmærksomme på at holde nogle af de mest efterspurgte uddannelser frie for nedskæringer. Men det er også væsentligt, at vi fastholder ordentlig kvalitet af forsknings- og uddannelsesmiljøer på fx humaniora, hvor optaget allerede er 40 pct.lavere end i 2013.

Ifølge Lisbeth Lintz bliver det nu afgørende at holde skarpt øje med aftalen de kommende år:

“Vi har ikke brug for mindre uddannelse – tværtimod. Derfor har vi en stor opgave foran os med at sørge for, at aftalen ikke kommer til at betyde hverken dårligere kvalitet, tomme studiepladser eller svagere forskningsmiljøer. Hvis ikke de politiske intentioner med udflytning kan klare virkelighedens tryktest, bliver politikerne nødt til at se på aftalen igen.”

For yderligere kommentarer, kontakt Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, på 2488 8442 eller på ll@ac.dk.

Tags: