Kæmpe sejr for et bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser

I dag har alle arbejdspladser på det danske arbejdsmarked fået sin første bekendtgørelse specifikt om psykisk arbejdsmiljø. Den ny bekendtgørelse er både en nyskabelse og vigtig landvinding i at sikre, at der i fremtiden kommer færre udfordringer med stress i Danmark, lyder kommentaren fra formanden fra Akademikerne, der repræsenterer 431.000 privat og offentligt ansatte.

”Det er en stor gevinst, at al lovgivning og alle regler på området nu bliver samlet ét sted. For Akademikerne har det længe stået højt på ønskesedlen at få en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Vi tror på det vil være en stor hjælp ude på arbejdspladserne og gøre det langt nemmere for alle arbejdspladser at få igangsat og fasthold en god arbejdsmiljøindsats. Samtidig bliver der med implementeringen af denne bekendtgørelse sendt et tydeligt signal til alle danske arbejdspladser om, at dette er et område, der skal større fokus på”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Bekendtgørelsen er et resultat af den politiske Arbejdsmiljøaftale fra 2019, og Akademikerne har sammen med de øvrige arbejdsmarkedsparter i Arbejdsmiljørådet deltaget i regeludvalget for bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

”Vi har længe kæmpet for at, at der skal langt mere gods i indsatsen til at fremme bedre psykisk arbejdsmiljø. Nu er løftet blevet til virkelighed, der gør, at indsatsen står mere centralt i arbejdsmiljøsystemet og helt ude på arbejdspladserne. Vi leverer i dag som fagbevægelse, arbejdsgivere og fra politisk hold, så det kommer til, at mærkes i fremtiden”, siger Lars Qvistgaard.

 

Bekendtgørelsen er et vigtigt værktøj i kampen mod stress

Der, hvor resultatet kommer til at gøre en mærkbar forskel i hverdagen, er ude på de enkelte arbejdspladser. I fremtiden opnår de nemlig bedre betingelser for at iværksætte såvel forebyggende, som akutte indsatser om psykisk arbejdsmiljø, fordi det nu bliver hurtigere at få overblik over, hvilke regler, der gælder, og hvilke krav der skal leves op til på området.

I dag er på den måde en stor dag for kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det er også en dag der varsler nye tider for indsatsen mod stress på arbejdspladserne, der i lang tid har trængt til at blive styrket. Og styrket nu.

Tallene på området om stress bliver ved med at tegne et dystert billede af forholdene på arbejdspladserne.

I den seneste undersøgelse fra Akademikerne om arbejdsmiljø og stress svarer hele 40 pct., at de hele tiden, ofte eller sommetider har været stressede de sidste 14 dage. Samtidig svarer kun 28. pct., at de arbejder på en arbejdsplads, hvor forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer prioriteres højt.

”Til trods for at vi med den nye bekendtgørelse sikrer et vigtigt værktøj til at styrke kampen mod stress, er vi endnu langt fra at være i mål. Vi mangler stadig at få lederne bedre med. Dem skal vi have klædt bedre på til at forebygge og håndtere det psykiske arbejdsmiljø i praksis. Det siger jeg, fordi de selv giver udtryk for dette, når vi spørger dem. Derfor mener jeg, at tiden er inde til at få sikret at alle ledere i fremtiden får en målrettet uddannelse i psykisk arbejdsmiljø både i den offentlige og private sektor”, siger Lars Qvistgaard.

Læs mere om den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere om undersøgelsen ”Akademikernes arbejdsmiljø (2020)