Kan din arbejdsplads vinde ArbejdsmiljøPrisen 2013?

Arbejdsmiljørådet kårer Danmarks bedste arbejdsmiljøindsatser

 

Den 26. november 2013 uddeles Arbejdsmiljøprisen. Prisen gives til virksomheder eller arbejdspladser, der fortjener anerkendelse og hæder for deres arbejdsmiljøindsats, som også kan være inspiration for andre.

Medlemmer af Akademikernes medlemsorganisationer opfordres til at indstille egen eller andre akademiker-arbejdspladser, der har gjort en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

Psykisk arbejdsmiljø som kategori
Prisen uddeles i fire kategorier: arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskelskeletpåvirkninger og arbejdsmiljø som strategisk element med hver sine konkrete kriterier.

F.eks. skal indsatsen på en arbejdsplads i kategorien “Psykisk arbejdsmiljø”rumme  forebyggende elementer, der har til formål at reducere belastninger i arbejdsmiljøet og samtidig bidrager til medarbejdernes trivsel ved at skabe vedvarende ændringer i arbejdsmiljøet fx med fokus på arbejdspladskulturen, holdninger eller interne rutiner og processer.

Akademikerne i dommerkomiteen
Akademikerne er  repræsenteret  i dommerkomiteen ved  Lars Qvistgaard, formand for Arbejdsmiljøpolitisk Udvalg.  Komiteen  lægger  i sin samlede vurdering vægt på,

– at arbejdsmiljøorganisation, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om og/eller været inddraget i indsatsen,
– at indsatsen har medført konkrete resultater,
– at indsatsen har skabt vedvarende ændringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen fx ved ændring af kulturen, rutinerne eller processerne, og
– at indsatsen vil kunne udbredes eller allerede er udbredt til andre afdelinger, andre arbejdspladser og/eller brancher.

Ansøgningsfrist:
Indstil din arbejdsplads inden 25. september 2013 på www.arbejdsmiljøprisen.dk

Tilmelding til Arbejdsmiljødagen
Arbejdsmiljøprisen består af arbejdsmiljø-workshops, erfaringsudveksling og prisuddeling.

Prisen uddeles den 26. november 2013 på Axelborg i København. Tilmeld dig på www.arbejdsmiljøprisen.dk.

Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Dorete Dandanell, Akademikerne, D: 40 72 59 68, E: dd@ac.dk