Ledighed December 2019

Beskæftigelse og ledighed for de nyuddannede følger et sæsonmønster

Figuren viser udviklingen i bruttoledigheden på månedsbasis blandt nyuddannede de sidste syv år. De nyuddannede er afgrænset til dem der dimitterede for 4 til 7 kvartaler siden. En afgrænsning der også anvendes af blandt andre Udannelsesministeriet.

Der er et tydeligt sæsonmønster i de nyuddannedes ledigheds- og beskæftigelsesandele. Således topper ledigheden hvert år i marts, hvorefter tendensen er faldende hen over resten af året hvor flere kommer i beskæftigelse. Netop ledigheden for marts måned fremgår med datamærkater i figuren. Sæsonmønstret afspejler i betydelig grad det høje antal af dimittender i sommermånederne. Særligt medvirkende til den højere ledighed i marts måned er det store antal dimittender i juni måned, hvoraf der netop inkluderes et nyt kuld i marts måned (som resultat af afgrænsningen af dimittender, hvor de går ind i det 4. kvartal efter dimissionen).

Den stiplede linje markerer, at den gennemsnitlige bruttoledighed for dimittender hen over årene er 16,7 pct.

Databrud ved dataomlægninger i forbindelse med dagpengereformen i sommeren 2017

Den blålige del af grafen afgrænser perioden efter dagpengereformen i juni 2017. I den forbindelse opstod et databrud, som især har bevirket, at det ledighedsprocenten fluktuerer mere.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format