Ledighed for nyuddannede

Ledigheden for nyuddannede, også kaldet dimittendledigheden, er vedvarende til debat. Hidtil har forskellige uddannelsesgrupper været beskrevet særskilt statistisk set, og derfor også diskuteret hver for sig. Her følger en ny analyse, som samlet set belyser ledigheden for alle nyuddannede. Det sker på en konsistent måde, så tallene kan sammenlignes på tværs af uddannelsesgrupper.

Alle grupper oplever en højere arbejdsløshed som nyuddannede, hvad enten der er tale om en erhvervsfaglig uddannelse eller en videregående uddannelser. Den initiale arbejdsløshed blandt nyuddannede mindskes dog hurtigst for personer med lange videregående uddannelser.

Læs hele undersøgelsen