Ledighed Marts 2020

Tendens til ændrede forhold på det akademiske arbejdsmarked
Traditionelt set stiger ledigheden på det akademiske arbejdsmarked i februar måned, i kraft af et nyt kul nyuddannede, for så at falde igen i marts måned. Det mønster ser lidt anderledes ud i 2020, jf. figuren. Fra februar til marts 2020 er bruttoledighedsprocentens således steget omtrent 0,1 procentpoint. Selvom stigningen er af en beskeden størrelsesorden, skal det ses i lyset af, at der i tidligere år har været tale om fald i ledighedsprocenten. Det kan være en indikation på, at akademikernes beskæftigelsessituation allerede i marts var præget af Covid-19-situationen, i lighed med det øvrige arbejdsmarked.

Udviklingen fra februar til marts viser en mindre gunstig udvikling på tværs af aldersgrupper og anciennitets-grupper, sammenlignet med udviklingen tidligere år.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format