Ledighedsstatistik April 2022

Faldende ledighed blandt akademikere.

Ledigheden blandt akademikere bevæger sig fortsat i nedadgående retning.  Ledigheden blandt akademikere, som dimitterede inden for det seneste år, ligger i april måned på 18,8 procent.
Dette er 10 procentpoint lavere end samme måned i 2021, svarende til et fald på 2.248 fuldtidspersoner. Således er ledigheden blandt denne gruppe akademikere  på det laveste niveau i 10 år, jf. figuren.

Ledigheden blandt akademikere, som dimitterede for 1-2 år siden ligger på 8,6 procent i april måned. Sammenlignet med samme måned i 2021, er der tale om et fald på 4,4 procentpoint. Ledigheden blandt disse akademikere er  –  med undtagelse af december 2021, som målte en marginal lavere ledighed – den laveste  i 10 år, jf. figuren.

Overordnet viser figuren, at ledigheden er faldende på det akademiske arbejdsmarked. Således er ledigheden for akademikere, som dimitterede for 1-2 år siden mere end halveret i forhold til akademikere, som dimitterede for 0-1 år siden.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format         Se alle ledighedsstatistikker her