Ledighedsstatistik Juli 2022

Laveste ledighed blandt juli-dimittender akademikere et år efter dimission.

Ledigheden blandt akademikere, som dimitterede i juli 2021 ligger på 9 procent 12 måneder efter dimission, dvs. i juli 2022. Figuren viser ledighedsprocenten ét år efter dimission for juli-dimittender de sidste 10 år. Ledighedsniveau i juli 2021 er således det laveste de sidste 10 år, og 5 procentpoint lavere i forhold til juli dimittenderne fra 2020.

Det rekordlave ledighedsniveau for juli-dimittenderne i 2021 er målt på trods af, at flere dimitterede i juli 2021 end de tidligere år. Således dimitterede  1.623 personer i juli 2022.

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format         Se alle ledighedsstatistikker her