Ledighedsstatistik Maj 2021

Antallet af bruttoledige akademikere steg med 50 procent i maj 2020 sammenlignet med samme måned i 2019, hvor Corona krisen endnu ikke var brudt ud. I denne periode steg antallet af ledige akademikere med godt 7.700 fuldtidspersoner.

Af figuren fremgår det at bruttoledigheden blandt akademikere er faldet markant siden maj 2020 og tendensen ses at være vedholdende. Siden maj 2020, hvor bruttoledigheden sås at være på sit højeste, er ledigheden faldet med 4.300 bruttoledige. En udvikling for ledigheden blandt akademikere der går den rigtige vej, men stadig godt 3.348 flere bruttoledige end hvad der var før krisen indtræden.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format