Ledighedsstatistik September 2022

Fortsat lav ledighed blandt akademikere

Ledigheden blandt akademikere er på 13.654 i september 2022, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 3,6. Ledigheden i september er faldet med 2.164 fuldtidspersoner sammenlignet med måneden forinden, hvor 15.818 personer var ledige. I forhold til samme måned sidste år er ledigheden faldet med godt og vel 3.500 fuldtidspersoner.

Generelt har man set faldende ledighed blandt akademikere siden august 2020, og de nyeste tal er nogle af de laveste gennem en 10-årig periode. Ledigheden for september 2022 er den laveste målt de sidste 7 år for september måned.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format      Flere ledighedsstatistikker