Livslang læring er et must for alle i arbejdsstyrken

En ny national strategi for livslang læring, partnerskaber på sektorniveau og samme adgang til offentlig støtte til efteruddannelse for alle i arbejdsstyrken. Det er nogle af de forslag, som Kompetencerådet præsenterer i et nyt udspil om livslang læring. Akademikerne har deltaget i rådets arbejde og anbefaler forslagene i udspillet.

 

Kompetencerådets udspil handler om at skabe bedre opkvalificering og efteruddannelse for alle grupper i arbejdsstyrken. Særligt i fokus er dem med videregående uddannelse, for hvis de skal stå distancen på fremtidens arbejdsmarked, har de i lige så høj grad brug for efteruddannelse som kortuddannede. Videregående efter- og videreuddannelse skal derfor spille en langt mere central rolle i fremtidens offentlige efter- og videreuddannelsessystem.

Der bør ifølge Kompetencerådet tages initiativ til en ny national strategi for livslang læring, som kan sikre en samlet indsats på området. Det er en forudsætning for, at danske virksomheder kan få de kompetente medarbejdere, de har brug for, og for at alle i arbejdsstyrken kan bidrage og udvikle sig på arbejdsmarkedet. I dag er den offentlig indsats alt for spredt, og der er brug for politiske vilje, kontinuitet og ressourcer for at sikre en fremsynet indsats.

For at skabe efteruddannelsestilbud, som matcher efterspørgslen, er der brug for at inddrage mange parter med viden om arbejdsmarkedet og behovet for kompetencer. Derfor anbefaler Kompetencerådet, at der etableres sektorpartnerskaber mellem arbejdsmarkedets parter, virksomheder, relevante myndigheder og uddannelsesinstitutioner. Partnerskaberne skal sikre øget samspil og dialog mellem de relevante parter, som hurtigt og fleksibelt kan reagere på nye tendenser og kompetencebehov og omsætte den i efteruddannelsestilbud.

I dag findes der en del offentlige støtteordninger og fonde, som kun kan anvendes af nogle grupper i arbejdsstyrken, og meget få er tilgængelige for dem, der har en videregående uddannelse. Kompetencerådet anbefaler, at systemet indrettes, så alle i arbejdsstyrken får samme adgang til offentlig støtte til efteruddannelse. Også personer med en videregående uddannelse skal være bedst muligt rustet til at løfte udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked.

Læs Kompetencerådets rapport her.

 

Kompetencerådets formål et at sætte fokus på fremtidens kompetencebehov på det videnintensive område og anbefale løsninger til, hvordan de kan imødekommes. Rådet er nedsat af Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og består af en række organisationer med viden om og holdninger til efteruddannelse og kompetenceudvikling, deriblandt Akademikerne.