Løs udfordringer som TR/AMR med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø

Er du Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, og mangler du viden og redskaber til at styrke det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø -, så kom med på Akademikernes arbejdsmiljøkursus. Tilmeldingsfrist er 6. oktober 2021.

 

Der bliver hele tiden udviklet nye værktøjer og viden, der kan hjælpe i arbejdet med at fremme godt arbejdsmiljø, forebygge udfordringer og løse problemer, også når de opstår akut. Forandringerne er alsidige på arbejdspladserne og trivslen, arbejdsglæden, samarbejdet og omstillingsparatheden er for mange i centrum på helt nye måder i denne tid. Vi har brug for et større fokus på socialt og organisatorisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne for at få bedre og mere holdbare løsninger.

 

På kurset lærer deltagerne, hvad socialt og organisatorisk arbejdsmiljø er, og hvordan det adskiller sig fra psykisk arbejdsmiljø. Der lægges desuden vægt på, at deltagerne på kurset får mulighed for at drøfte og arbejde med udfordringer fra deres egen hverdagspraksis, og hvordan de kan handle i praksis og bruge det, som de har lært, når de kommer tilbage på arbejdspladsen.

 

Kurset er både for privat og offentligt ansatte arbejdsmiljørepræsentanter – og tillidsrepræsentanter. Kurset er tilrettelagt sådan, at det er muligt for medlemmer på tværs af de akademiske medlemsorganisationer at deltage, og kurset er målrettet såvel privat som offentligt ansatte arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Dette giver kursisterne mulighed for at få et godt indblik i, hvilke fælles arbejdsmiljøudfordringer, der opstår på tværs af fag og brancher, og de får mulighed for at se og blive inspireret af, hvordan andre i en anden sektor arbejder for at skabe et godt arbejdsmiljø.

 

Kurset forløber over 2 dage den 18.-19. november 2021.

 

Detaljeret beskrivelse af kurset kan læses her.

Tilmelding foregår ved at indsende denne blanket til din faglige organisation.

Tags: