Med finansloven tager vi det første vigtige skridt mod bedre uddannelser

Regeringen og dens støttepartier har i deres første finanslovsaftale fundet penge til at videreføre det taxameterløft, der har holdt sammen på økonomien på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser de seneste år, og til at afskaffe det forhadte uddannelsesloft. Derudover var det allerede kendt, at den nye regering ville sætte en stopper for omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet.

 

Det vækker stor glæde hos Akademikerne (AC), der repræsenterer mere end 425.000 medlemmer fra landets videregående uddannelser. Formand Lars Qvistgaard udtaler:

 

”Jeg er enormt glad og lettet over, at der både er fundet penge til at videreføre taxameterløftet, samt til at afskaffe uddannelsesloftet. Der skal lyde en stor tak både til regeringen, støttepartierne og til alle dem der de seneste år, har arbejdet for en bedre uddannelsespolitik. Med denne finanslov tager vi faktisk det første store skridt mod bedre uddannelser”.

 

Samtidig påpeger Lars Qvistgaard, at der de næste år kommer til at være brug for investeringer i uddannelse, som kan gøre op for de seneste års nedskæringer:

 

”Det er utroligt vigtigt, at vi på denne finanslov får sat en stopper for nedskæringerne. På næste års finanslov er der brug for reelle investeringer, så vi kan begynde at genopbygge kvaliteten efter de seneste års nedskæringer”. 

Det siger Lars Qvistgaard og uddyber: ”Vi har brug for at prioritere uddannelserne bredt, så alle unge kan få lov til at dygtiggøre sig. Det kræver investeringer, hvis vi igen skal kunne bryste os af uddannelser i verdensklasse”