MED-vejledning fra Akademikerne byder nye medlemsorganisationer velkommen

Nu er en ny MED-vejledning klar til brug for de akademiske organisationer på de lokale arbejdspladser i kommuner og regioner. Dermed er der kommet et fælles udgangspunkt at orientere sig ud fra for, efter at flere nye faglige organisationer har meldt sig ind i Akademikerne.

 

 Akademikerne er vokset. Vi byder i disse år varmt velkommen til flere medlemsorganisationer og inviterer nye tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og tidligere MED-repræsentanter ind i fællesskabet.

I 2019 er Konstruktørforeningen og Danske Scenografer blevet en del af Akademikerne. Fra 2020 er Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen ligeledes en del af Akademikerne. Udgivelsen af den nye MED-vejledning er en del af velkomstpakken.

MED-vejledningen har til formål at oplyse om, hvordan akademikerområdet håndterer MED-udpegninger m.m. I den forbindelse skal vejledningen bl.a. være med til at skabe klarhed, så der lokalt kan ske en smidig overgang med at finde løsninger på, hvem der fremover har hvilke poster.

Formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard, benytter samtidig lejligheden til at udtale et varmt velkommen til alle.

”De nye repræsentanter kommer til at gøre os stærkere, og jeg glæder mig meget over, at det gode samarbejde i MED-systemet ude på arbejdspladserne nu fortsætter på baggrund af en bredere kreds af akademiske organisationer. Det skal bruges til at videreudvikle samarbejdet med alle grupper på medarbejdersiden i fremtiden”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. 

Tags: